Toate Facultățile din Iași (Universități de Stat)

Iașul este un oraș al educației și al culturii, cu o mulțime de opțiuni de învățământ superior disponibile pentru studenți. În acest articol, vom explora toate facultățile din Iași și vom oferi informații utile despre fiecare dintre ele.

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)

Fondată în 1860, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași este una dintre cele mai prestigioase universități din România. UAIC are o gamă largă de programe de studiu, inclusiv științe sociale, științe ale naturii, istorie, filozofie, drept, economie, psihologie, informatică, matematică și multe altele.

Facultatea de Biologie

Biologia reprezintă una dintre cele mai urmărite și mai comentate ramuri ale științei în zilele noastre, dar în același timp un domeniu al viitorului. În cadrul acestei facultăți se ivește oportunitatea de a aprofunda subiecte despre care auzim aproape zilnic, precum protecția mediului și a biodiversității, energiile ,,verzi”, bio-indicatorii și bio-merkerii, biochimia, genetica și ingineria genetică etc. .

Având avantajul unei tradiții puternice, facultatea își onorează această moștenire, diversificându-și în același timp preocupările, atât în domeniul didactic, cât și al cercetării științifice.

 Website: http://www.bio.uaic.ro

Facultatea de Chimie

Se știe că tot ce ne înconjoară este chimie, aceasta fiind în tot și în toate. Dezvoltarea oricărei societăți are la bază cunoașterea, studiul proceselor și transformărilor, inclusiv al celor de natură chimică. Pentru realizarea tuturor acestora este nevoie de specialiști în domeniu, înalt calificați. Aceștia au ocazia să se formeze într-un mediu foarte bine pregătit, aspect reflectat și în participările la numeroase stagii și proiecte de cercetare din țară și din străinătate. După terminarea facultății, absolvenți au oportunitatea să lucreze în mai multe domenii, dintre care cele mai căutate posturi ar fi: chimiști în institute de cercetare, chimiști în laboratoare de analize, chimiști în fabrici de medicamente sau produse chimice, cadre didactice, promotori de produse și medicamente din domeniul chimic, farmaceutic și medical.

Website: http://www.chem.uaic.ro

Facultatea de drept

Oferta academică a Facultății de Drept este adaptată exigențelor societății contemporane, caracterizată de o înaltă competitivitate, specifică unei economii de piață. Cursurile de licență sunt structurate pe o perioadă de patru ani și finalizate prin susținerea unui examen de licență și a unei lucrări de diplomă. După absolvirea celor patru ani, studenții pot alege să profeseze în calitate de: magistrat, notar, avocat, executor judecătoresc, consilier juridic, funcționar public, manager public, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, consultant de afaceri, specialist în relații comerciale, ori mediator.

Website: http://laws.uaic.ro

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

FEAA conține 11 programe de studii universitare de licență, oferind astfel multe oportunități de profesii în domeniile: economie, administrarea afacerilor și administrație publică. De asemenea, în cadrul facultății, studenții pot alege dintr-un număr apreciabil de programe de master profesionale, atât la învățământ cu frecvență, cât și cu frecvență redusă, precum și studii universitare de doctorat în domeniul economie și administrarea afacerilor.

Website: https://www.feaa.uaic.ro

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Cu o preocupare permanentă spre actualizarea curriculei, programelor și domeniilor de studiu, Facultatea de Educație Fizică și Sport propune o ofertă educațională interdisciplinară, cu preocupări multiple în domeniul cercetării-dezvoltării, dar și cu un comportament organizațional pro-activ. Facultatea de Educație Fizică și Sport pune la dispoziție echipamente moderne pentru activități sportive de actualitate (caiace de agrement, windsurf, kite-surf, echipamente alpine), utilizate în cadrul disciplinelor dedicate: turism, orientare turistică, ski și expediții de practică de înot – vâslit.

Studenții au la dispoziție următoarele resurse: sală fitness cu aparatură specifică, două săli de gimnastică dotate corespunzător, sală haltere-culturism cu aparatură specifică, două săli pentru jocuri sportive, un teren de tenis-baschet în aer liber, cu covor sintetic, instalație nocturnă și împrejmuire adecvată, un ministadion cu pistă de 200 de metri, miniteren de fotbal, sector sărituri și sector aruncări, un teren handbal-fotbal, un teren baschet, un teren volei.

Website: http://www.sport.uaic.ro

Facultatea de Filozofie și Științe Social Politice

Absolvenții Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice pot urma o carieră de succes în domenii precum: învățământ preuniversitar și universitar, cultură, cercetare științifică, administrație publică locală și centrală, comunicare și relații publice, mass-media, studii de piață și de sondare a opiniei publice, resurse umane, politologie, relații internaționale și studii europene, politici sociale, politici publice și servicii sociale.

Website: https://www.fssp.uaic.ro/

Facultatea de Fizică

Cercetarea științifică desfășurată de către personalul Facultății de Fizică abordează domenii variate, cum ar fi bio-nano-tehnologiile, științele informației și comunicațiilor, biofizică, fizica medicală, fizica plasmei și a suprafețelor și interfețelor, materiale inovative, fizică teoretică. Facultatea de Fizică este cunoscută la nivel internațional pentru rezultatele publicate și citate în cele mai prestigioase reviste științifice din lume.

Website: http://www.phys.uaic.ro/

Facultatea de Geografie și Geologie

Facultatea oferă studenților o pregătire cu o viziune complexă asupra lumii, bazată în primul rând pe cunoștințe din sfera științelor pământului. Planurile de învățământ cuprind și aplicații practice, studenții domeniilor Geografie și Știința Mediului beneficiind de cele trei stațiuni de practică studențească ale facultății – una situată în masivul Rărău, cea de-a doua la Tulnici, în Subcarpații Vrancei, și a treia la Mădârjac, în Podișul Moldovei.

Website: http://www.geo.uaic.ro

Facultatea de Informatică

Chiar din anul I, studenții sunt încurajați și sprijiniți atât de facultate, cât și de partenerii din companiile de IT, să participe la diverse concursuri și competiții fie de algoritmică, programare, sau tehnologii web, fie de matematică. Studenții informaticieni au avut mereu rezultate frumoase, la multe dintre aceste competiții câștigând primele locuri ale podiumului.

Website: http://www.info.uaic.ro

Facultatea de Istorie

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care este continuată o tradiție care datează încă de la fondarea facultății), arheologia preistorică și antică (domeniu în care s-a format o adevărată școală cu recunoaștere națională și internațională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene și evenimente importante ale istoriei moderne și contemporane. O serie de direcții noi    s-au conturat în ultimii ani, în acord cu cele mai recente evoluții istoriografice: istoria socială și a mentalului colectiv, istoria urbană, istoria culturii și a ideilor, antropologia politică etc.

Website: http://history.uaic.ro

Facultatea de Litere

Prin structura și programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar și universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum și a specialiștilor în domeniile științelor comunicării, traducerii și interpretariatului.

Website: https://litere.uaic.ro

Facultatea de Matematică

Absolvenții își găsesc cu ușurință locuri de muncă în informatică, industrie, cercetare aplicată, mediul bancar și de asigurări, învățământul de toate gradele. Cei interesați pot continua studiile în cadrul Școlii doctorale din cadrul facultății sau la alte școli doctorale din țară sau străinătate, accesul fiindu-le facilitat de prestigiul și rezultatele obținute de membrii Facultății de Matematică a Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Website: http://www.math.uaic.ro

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Absolvenții facultății vor putea deveni specialiști în psihologie clinică și psihoterapie, psihologie educațională sau psihologia muncii și a serviciilor, ori consilieri-psihologi în diverse companii. De asemenea, ei pot activa în domeniul științelor educației ca profesori, profesori psihopedagogi (consilieri), logopezi, profesori pentru învățământul special, profesori pentru învățământul preșcolar și primar.

Website: http://www.psih.uaic.ro

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă este cofondatoare a Universității din Iași și continuă istoria facultăților de Teologie din Iași (1860-1864), Cernăuți-Suceava (1875-1948) și Chișinău (1926-1941). Facultatea își asumă un rol fundamental în pregătirea teologică și formarea duhovnicească a viitorilor slujitori ai Sfintelor Altare, a personalului didactic pentru învățământul religios și teologic, a specialiștilor în lucrarea socială, arta eclezială și patrimoniul cultural, precum și a tuturor celor ce doresc să cunoască și să aprofundeze teologia ortodoxă.

Website:http://www.teologie.uaic.ro

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

În anul 1991, își începe activitatea Facultatea de Teologie Romano–Catolică Didactică din cadrul Episcopiei Romano–Catolice din Iași. Actuala facultate, înființată în anul 2002, reprezintă o maturizare a fostei facultăți, o prezență stabilă juridic și organizatoric a unei instituții de învățământ universitar statal cu specific religios catolic.

Website: http://www.ftrc.uaic.ro

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI)

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași este o universitate tehnică de top din România, fondată în 1937. TUIASI are o gamă largă de programe de studiu în domeniul ingineriei, inclusiv inginerie mecanică, electrică, electronică, informatică, construcții, arhitectură și multe altele. Universitatea oferă și programe de masterat și doctorat în aceleași domenii.

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

În anul 1990, pe baza aprobării Ministerului Învatamântului, activitatea Școlilor de Arhitectura din Iași, Cluj si Timișoara a fost reluata, cu un nou statut academic: durata studiilor – 6 ani (cursuri de zi) si acordarea diplomei de arhitect. Consolidarea Scolii de Arhitectura din Iași, prin funcționarea ca facultate, are consecințe benefice din toate punctele de vedere: un plus de încredere si de prestigiu pe care îl inspira un statut clar definit, fără echivoc, pentru candidații la admitere si în general pentru percepția din exterior; stimularea sentimentului de apartenenta a studenților la o categorie profesionala distincta, care îsi afirma calitatea si individualitatea si prin nivelul ierarhic de funcționare ca unitate de învățământ superior; o mai mare responsabilizare a cadrelor didactice fata de viitorul specializării; o mai atenta si corecta utilizare, în folosul specializării, a resurselor ce-i revin de drept; condiții mai bune pentru atragerea de cadre tinere în învățământul superior de arhitectura.

Website: https://arh.tuiasi.ro/

Facultatea Automatică și Calculatoare

Misiunea Facultății de Automatică și Calculatoare constă în promovarea învățământului și cercetării în domeniile Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor prin formare inițială, educație continuă și integrare în circuitul de valori universitare. Domeniile de activitate ale facultății includ formarea și instruirea de specialiști de înaltă performanță și competență prin studii universitare de licență, masterat și doctorat, cercetare științifică fundamentală și aplicativă și programe postuniversitare de formare și dezvoltare personală.

Website: https://ac.tuiasi.ro/

Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, are ca misiune pregătirea specialiştilor pentru domeniul ingineriei chimice şi a mediului, prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat (3 ani). De asemenea, facultatea este implicată în proiecte de cercetare în domeniul ingineriei chimice şi biochimice, ingineriei de mediu și domeniile conexe, precum și în programe de perfecţionare pentru specialişti.

Website: https://icpm.tuiasi.ro/

Facultatea de Construcții și Instalații

Facultatea pregăteşte ingineri specialişti calificaţi pentru a presta activităţi tehnice de concepţie şi execuţie în domeniul construcţiilor sau instalaţiilor. Aici se formează ingineri constructori şi ingineri instalatori, proiectanţi, cercetători, doctori în ştiinţe şi cadre didactice care pot profesa atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional.

Website: https://ci.tuiasi.ro/

Facultatea Construcţii de Maşini și Management Industrial

Vocația și pasiunea studenților este ingineria proiectării, fabricării, a managementului fabricației și a exploatării asistate de calculator a sistemelor, mașinilor și a echipamentelor inteligente, robotizate, optimizate, reconfigurabile structural și funcțional, independente sau implicate în realizarea funcțiilor complexe pe linii de fabricație din toate domeniile cheie ale sistemului economic mondial: în fabricația de autovehicule (automotive), în aeronautică, mecatronică, în fabricația sistemelor de vehiculare, transformare și condiționare a energiei mecanice, în fabricația de repere, obiecte, bunuri simple și complexe de uz general, etc.

Website: https://cmmi.tuiasi.ro/

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei, parte integrantă a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, este dedicată educării studenţilor pe cele trei nivele de studiu (de licenţă, masterat şi doctorat) şi promovării ştiinţei şi tehnologiei, prin diseminarea, generarea şi conservarea celor mai avansate cunoştinţe în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor.

Website: https://etti.tuiasi.ro/

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași (UMF Iași)

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași este una dintre cele mai vechi și mai prestigioase universități de medicină din România. UMF Iași oferă programe de studiu în medicină, stomatologie, farmacie și asistență medicală. Universitatea are, de asemenea, programe de masterat și doctorat în aceleași domenii.

Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină a extins programele sale de studii de licenţă, toate fiind acreditate naţional de către ARACIS, după cum urmează: Medicină – programe în limbile română, franceză, engleză; Asistenţă Medicală Generală; Nutriţie şi Dietetică.

Facultatea pregăteşte rezidenţi în toate specialităţile medicale, doctoranzi în 36 de specialităţi şi asigură îndrumarea metodologică şi actualizarea cunoştinţelor medicilor specialişti din toate judeţele Moldovei. Paralel cu activitatea educaţională, universitară şi postuniversitară, colectivele facultăţii sunt implicate în numeroase studii şi cercetări precum şi în asigurarea unui nivel superior al asistenţei medicale în peste zece spitale universitare.

Website: https://www.umfiasi.ro/ro/academic/facultati/medicina-generala/Pagini/default.aspx

Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Medicină Dentară este o instituţie de învaţământ superior capabilă să facă faţă, cu succes, provocărilor generate de mediul politic, social și concurenţial.Facultatea de Medicina Dentara din Iasi este o institutie academica structurata si organizata conform unor principii moderne, fiind de asemeni una dintre cele mai prestigioase facultati cu profil medical din tara – la nivel regional, national si chiar international. Istoricul sau a fost influentat de numeroase personalitati din medicina româneasca, iar multi dintre absolventii sai reprezinta acum nume semnificative pentru stomatologia româneasca si internationala. Trecutul sau onorabil si prezentul dinamic si modern constituie premizele pentru un viitor stralucit.

Website: https://www.umfiasi.ro/ro/academic/facultati/medicina-dentara/Pagini/default.aspx

Facultatea de Farmacie

Prioritatea procesului educaţional este pregătirea profesioniştilor în domeniul farmaceutic, capabili să facă faţă exigenţelor şi competitivităţii la nivel naţional şi internaţional. Activitatea educaţională este axată pe 5 direcţii: învăţământ de licenţă, doctorat, rezidenţiat, masterat şi formare farmaceutică continuă.

Website: https://www.umfiasi.ro/ro/academic/facultati/farmacie/Pagini/default.aspx

Facultatea de Bioinginerie Medicală

Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA și pregateşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:

-Domeniul Științe Inginerești Aplicate cu specializarea Bioinginerie;

-Domeniul Sănătate cu specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

Website: https://www.umfiasi.ro/ro/academic/facultati/bioinginerie-medicala/Pagini/default.aspx

Universitatea de Arte George Enescu din Iași (UA GE)

Universitatea de Arte George Enescu din Iași este o universitate specializată în arte, fondată în 1860. UA GE oferă programe de studiu în muzică, arte plastice și design. Universitatea oferă, de asemenea, programe de masterat și doctorat în aceleași domenii.

Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice

Structura actuală a facultăţii reuneşte ramurile istorice ale dezvoltării muzicii, latura artistică – interpretativă şi componistică – cu zona teoretică, muzicologică, într-un format contemporan. Astfel, pe trunchiul tradiţional al instrucţiei instrumentale şi vocale se alătură, pe linie interpretativă, specializarea Dirijat cor şi orchestră, de asemenea, Muzica religioasă şi direcţia Compoziţie jazz şi muzică uşoară, având componente interpretative fundamentale.

Website: https://www.arteiasi.ro/facultatea-de-interpretare-compozitie-si-studii-muzicale-teoretice/

Facultatea de Teatru

Pe băncile școlii academice se pregătesc și se formează actori, regizori, jurnaliști profesioniști, pedagogi pe tărâmul educației teatrale, esteticii și teoriei artei spectacolului, practicieni și manageri ai artei scenice, specialiști ce își vor îndeplini misiunea profesională asumată în cadrul societății contemporane.

Website: https://www.arteiasi.ro/facultatea-de-teatru/

Facultatea de Arte vizuale și Desing

Facultatea de Arte Vizuale și Design aparține ansamblului de trei facultăți integrate în cadrul Universității Naţionale de Arte „George Enescu”, instituţie publică de învăţământ artistic superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată în condiţiile legii, cu calificativul „Grad de încredere ridicat”, clasificată ca universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale.

Website: https://www.arteiasi.ro/facultatea-de-arte-vizuale-si-design/

Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad”(USV) Iași

Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” Iași din Iași este o universitate specializată în domeniul agricol și al medicinei veterinare. USV Iași oferă programe de studiu în domenii precum agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, industria alimentară și protecția mediului. Universitatea are, de asemenea, programe de masterat și doctorat în aceleași domenii.

Facultatea de Agricultură

Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în biologie.

Website: https://iuls.ro/agricultura/

Facultatea de Horticultură

Inginerii horticultori sunt specialiști în cultura viței de vie, a speciilor pomicole, floricole, legumicole, în depozitarea și prelucrarea fructelor și legumelor, în producția de vin și producția de material săditor horticol. Calificarea lor complexă le permite alegerea soiurilor adaptate zonelor de cultură, a amplasamentelor favorabile și tehnologiilor de cultură corespunzătoare.

Website: https://iuls.ro/horticultura/

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare

Cu un profil extins pe trei domenii de studii și având programe de studii pe toate ciclurile de învățământ superior, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si Alimentare are această denumire din anul 2021, fiind continuatoarea Facultății de Zootehnie înființată în anul 1951, în cadrul fostului Institut Agronomic Iași.

Website: https://iuls.ro/firaa/

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Medicină Veterinară a fost înfiinţată în 1961, asigurându-i-se la acea perioadă, o baza materială ultramodernă în care îşi desfăşurau activitatea personalităţi marcante ale învăţământului veterinar superior românesc.

Website: https://iuls.ro/medicina/

Distribuie articolul pe social media